Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pastabos 19. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Laima Prižgintienė.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-231.docx
.... T1-231pr1.docx
.... T1-231pr2.docx
.... T1-231pr3.pdf
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 1 4
SUSILAIKĖ 2 8
22 88
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška