Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pastabos 20. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-232.docx
.... T1-232pr1.docx
.... T1-232pr2.docx
.... T1-232pr3.pdf
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 1 4
SUSILAIKĖ 2 8
22 88
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška