Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Pastabos 51. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Audronė Liesytė.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-204.docx
.... T1-204A.docx
.... T1-204pr1.docx
.... T1-204pr2.pdf
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
SUSILAIKĖ 1 4.35
22 95.65
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška