Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 20
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2012-08-30 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pastabos 9. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Viačeslav Titov, Violeta Gembutienė, Zita Šličytė.
Būsena Priėmė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... 246.docx
.... 246pr1.doc
.... 246pr2.doc
.... 246pr3.pdf
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Priėmė
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 5 21.74
SUSILAIKĖ 4 17.39
14 60.87
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška