Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-208 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS 1 KILOMETRO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pastabos 49. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-208 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS 1 KILOMETRO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Audronė Liesytė.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-199.docx
.... T1-199A.docx
.... T1-199pr1.docx
.... T1-199pr2.doc
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
SUSILAIKĖ 1 4.17
23 95.83
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška