Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO
Pastabos 16. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Jolanta Uptienė, Arūnas Barbšys.
Būsena Pritarė su pataisa
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-188.docx
.... T1-188pr1.docx
.... T1-188pr2.doc
.... T1-188pr3.doc
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė su pataisa
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 1 4
SUSILAIKĖ 1 4
23 92
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška