Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-344 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ UGDYMO PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE, DIRBANČIOSE 12 VALANDŲ DARBO REŽIMU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Pastabos 31. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-344 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ UGDYMO PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE, DIRBANČIOSE 12 VALANDŲ DARBO REŽIMU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Laima Prižgintienė.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-236.docx
.... T1-236pr1.docx
.... T1-236pr2.docx
.... T1-236pr3.pdf
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
SUSILAIKĖ 2 8
23 92
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška