Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-450 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-87 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
Pastabos 65. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-450 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-87 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Violeta Gembutienė.
Būsena Pritarė su pataisa
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-209.docx
.... T1-209A.docx
.... T1-209pr1.docx
.... T1-209pr2.docx
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė su pataisa
Balsas Balsų skaičius %
SUSILAIKĖ 2 8
23 92
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška