Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T2-253 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pastabos 61. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T2-253 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Violeta Gembutienė, Vytautas Lupeika.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-195.docx
.... T1-195A.docx
.... T1-195pr.docx
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
SUSILAIKĖ 2 8
23 92
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška