Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-251 „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Pastabos 63. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-251 „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Violeta Gembutienė.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-202.docx
.... T1-202A.docx
.... T1-202pr.docx
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
SUSILAIKĖ 2 8
23 92
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška