Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Užsiimate verslu

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą prašymo priėmimas

Paslaugos aprašymas Deklaracija priimama iš vežėjo, įregistravusio įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, įregistravusio vykdomą individualią veiklą. Deklaracija pateikiama savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jei vežėjas yra fizinis asmuo.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė Neterminuota d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijos kopijų galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Aurelija Būdvytienė tel. 846 39 61 14
Prašymo forma (-os) Prašymas priimti deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą
Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- Užpildyti Prašymą priimti deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
- Užpildyti patvirtintos formos Deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
- Pridėti apmokėjimo nurodymą (kvitas, išrašas) už deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-1628
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-27 įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" (nauja redakcija patvirtinta 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. 3-460(1.5E) „Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“)
Paslaugos kaina Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas - 188659752
AB Swedbank
Sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Valstybės rinkliava už deklaraciją apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.
Įmokos kodas 52721
Mokėti 16,00 Eur
Informacija atnaujinta 2019-01-18 11:34:33