Duomenų pateikimas ir išdavimas

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Paslaugos aprašymas Atkuriami neišlikę civilinės būklės aktų įrašai:
1. Asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu.
2. Suinteresuoto asmens prašymu.
3. Civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva.
Asmuo prašymą turi teisę pateiki bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai.
Civilinės metrikacijos įstaiga:
- kreipiasi į Lietuvos istorijos archyvą dėl pažymų, patvirtinančių, kad civilinės būklės akto įrašas neišlikęs, gavimo;
- gauna iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų, Lietuvos valstybės istorijos archyvo civilinės būklės aktų įrašų (santuokos, santuokos nutraukimo, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių, seserų gimimo ir pan.), patvirtinančių atkuriamo įrašo buvimą, kopijas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Lijana Lickūnienė tel. 8 46 410534
Prašymo forma (-os) Prašymas atkurti civilinės buklės įrašą
Aprašymas interesantui Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

Papildomi dokumentai:

Metrikiniai dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas atkuriamas:
- Lietuvos istorijos archyvo pažyma, patvirtinanti, kad civilinės būklės akto įrašas neišlikęs;
- kitų civilinės metrikacijos įstaigų, Lietuvos valstybės istorijos archyvo civilinės būklės aktų įrašų (santuokos, santuokos nutraukimo, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių, seserų gimimo ir pan.), patvirtinančių atkuriamo įrašo buvimą, kopijos.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196
2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo”
3. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
4. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
5. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
10. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 4.9 Eur – už civilinės būklės akto įrašo atkūrimą.
2.9 Eur – už įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 7 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 34, el. p. lijana.lickuniene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-01-29 09:56:09
module_name: name
module_name: m_article
[klaipeda] - m_article...