Duomenų pateikimas ir išdavimas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Paslaugos aprašymas Civilinės metrikacijos įstaiga anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus:
1. Asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu.
2. Suinteresuoto asmens prašymu.
3. Savo iniciatyva.
Prašymas pateikiamas bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai.
Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas kai:
1. paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas ar buvo įrašytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas.
2. paaiškėja, kad santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties.
3. įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Lijana Lickūnienė tel. 8 46 410534
Prašymo forma (-os) Prašymas anuliuoti civilinės būklės įrašą
Aprašymas interesantui Pateikiami dokumentai:
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
2. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 7 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 34, el. p. lijana.lickuniene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-01-29 10:00:11