Užsiimate verslu

Atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektų derinimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems ant pastato arba kito objekto Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje įrengti atminimo (informacinę) lentą ar kitą įamžinimo ženklą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams (toliau – įamžinimo ženklas).
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Vasaros lauko kavinių ir laikinų statinių lauko prekybos vietų įrengimo projektų derinimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Marijus Mockus tel. 846 39 63 28
Paslaugos vykdytojas Mindaugas Petrulis tel. 846 39 61 65 tel. mob. +370618 16 365
Prašymo forma (-os) Prašymas suderinti atminimo (informacinės) lentos, įamžinimo ženklo įrengimo projektą
Aprašymas interesantui Būtini dokumentai

Leidimo įrengti įamžinimo ženklą kopija arba nuorašas;
Projektas (2 egz.):
- aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
- įamžinimo ženklo tekstas;
- įamžinimo ženklo įrengimo savivaldybės teritorijoje vietos schema;
- įamžinimo ženklo brėžinys su pagrindiniais matmenimis (M1:5, M1:10, M1:20, M1:50);
- įamžinimo ženklo įrengimo ant pastato vaizdas su pagrindiniais matmenimis ar įamžinimo ženklo įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
- įamžinimo ženklo architektūrinis-meninis sprendimas (vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
-Pastato ar kito objekto, kur numatoma įrengti įamžinimo ženklą, savininko (bendraturčių) sutikimas;
- Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei atminimo (informacinė) lenta ar kitas įamžinimo ženklas (toliau – įamžinimo ženklas) įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Informacija atnaujinta 2013-06-12 11:42:41