Gyvenamosios vietos klausimai

Atleidimas nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo

Paslaugos aprašymas Savivaldybės administracija nagrinėja socialinio būsto nuomininkų prašymus atleisti nuo išnuomoto jiems būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę atleisti nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo šio būsto nuomininkus, jei asmens (šeimos atveju-visų šeimos narių) už kalendorinius metus deklaruotos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju- vienam šeimos nariu) per mėnesį, neviršija 1 VRP dydžio. (VRP- valstybės remiamų pajamų dydis)
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Savivaldybės būsto nuomos sutarčių pakeitimas, atnaujinimas ir sudarymas
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Prašymo forma (-os) Prašymas atleisti nuo savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Socialinio būsto nuomos sutartis
Asmens (šeimos atveju - abiejų sutuoktinių) tapatybės dokumentai, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos.
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija už praėjusius kalendorinius metus
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Informacija Tel. (8 46) 39 60 25
Informacija atnaujinta 2018-01-16 10:44:50