Duomenų pateikimas ir išdavimas

Asmenų skundų dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo nagrinėjimas

Paslaugos aprašymas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Valstybinės kalbos vartojimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Vintilaitė tel. 846 41 27 22 tel. mob. +370695 67391
Paslaugos vykdytojas Asta Chrustaliova tel. 846 21 98 82
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl skundo nagrinėjimo kalbos vartojimo klausimais
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)
Informacija Tel. (8 46) 21 98 82
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:53:41