Asmenų prašymų (skundų), adresuotų savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos vadovams, priėmimas

Paslaugos aprašymas Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyrius priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus (skundus), adresuotus savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos vadovams.
Paslaugos kategorija Gyventojų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Informavimo ir e. paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Lina Kryževičienė tel. 846 39 61 20
Paslaugos vykdytojas Ingrita Zelmikaitytė tel. 846 39 61 34
Prašymo forma (-os) Prašymas savivaldybės administracijai
Prašymas savivaldybės merui
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Informacija 1 darbo vieta:
Tel. (8 46) 39 61 34, el. paštas: ingrita.zelmikaityte@klaipeda.lt
(viešosios tvarkos, atliekų tvarkymo, transporto, želdinių,
gyventojų priėmimo pas administracijos vadovybę, pažymų,
dokumentų kopijų išdavimo klausimais);

3 darbo vieta:
Tel. (8 46) 39 60 03, el. paštas: giedre.aleknaviciene@klaipeda.lt
(miesto tvarkymo, kapinių priežiūros, butų ūkio, komunalinių mokesčių,
projektavimo sąlygų išdavimo, adresų suteikimo, teritorijų planavimo,
statybos, leidimų kasinėti išdavimo, žemėtvarkos klausimais);

4 darbo vieta:
Tel. (8 46) 39 63 29, el. paštas: ausra.endziulaitiene@klaipeda.lt
(gyvenamosios vietos deklaravimo, civilinės metrikacijos, sanitarijos,
higienos, triukšmo, švietimo, kultūros, sporto, vaiko teisių apsaugos,
socialinio būsto klausimais);

5 darbo vieta:
Tel. (8 46) 39 61 72, el. paštas: ilona.dauliene@klaipeda.lt
(licencijų, leidimų paslaugoms teikti, leidimų automobiliams statyti
išdavimo, žemės ir kito turto mokesčių administravimo klausimais)
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:37:49