Asmenų prašymų pasisakyti iš „Klaipėdiečių tribūnos“ priėmimas

Paslaugos aprašymas Vieno langelio ir elektroninių paslaugų poskyris priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus pasisakyti iš Klaipėdiečių tribūnos per Klaipėdos miesto tarybos posėdį. Prašymas pasisakyti iš Klaipėdiečių tribūnos turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Klaipėdos miesto tarybos posėdžio. Prašymą galima pateikti atvykus į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (Liepų g. 11) 116 kab., siųsti el. paštu info@klaipeda.lt arba užsakyti internetu paspaudus nuorodą „Prisijungti“
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Gyventojų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė 2 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Informavimo ir e. paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Lina Kryževičienė tel. 846 39 61 20
Paslaugos vykdytojas Ingrita Zelmikaitytė tel. 846 39 61 34
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl pasisakymo iš klaipėdiečių tribūnos
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 34
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:37:24