Asmenų paklausimų ir raštų dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nustatytų verslo liudijimų tarifų ir lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai ir norintiems gauti informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybėje patvirtintus fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir taikomas lengvatas.
Prašymai dėl informacijos apie fiksuotus pajamų mokesčio dydžius ir taikomas lengvatas Klaipėdos miesto savivaldybėje gali būti pateikiami žodžiu arba raštu.
Į prašymą žodžiu informacija suteikiama nedelsiant.
Į prašymą raštu informacija suteikiama per 20 darbo dienų.
Paslaugos kategorija Gyventojų priėmimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Mokesčių skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Petraitienė tel. 8 46 39 60 13
Paslaugos vykdytojas Tadas Kirstukas tel. 8 46 39 60 22
Aprašymas interesantui Informacija apie vykdomą/planuojamą vykdyti ekonominę veiklą, atitiktį kriterijams, suteikiantiems teisę į lengvatą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
Informacija atnaujinta 2019-03-29 15:25:34