Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-01-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13509331) Arvydas Cesiulis

Pritarė su pataisa
2 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (Nr. 13509381) Raimonda Gružienė

Pritarė
3 DĖL PRITARIMO SUTARTIES DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ, ESANČIĄ KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS TERITORIJOJE, SUMOKĖJIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ PROJEKTUI (Nr. 13509395) Raimonda Gružienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-135 „DĖL KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13509398) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13509410) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
6 DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ (Nr. 13509425) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
7 DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ IR PROGRAMŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13509439) Aistė Valadkienė

Pritarė su pataisa
8 DĖL DALYVAVIMO MĖLYNOSIOS VĖLIAVOS PROGRAMOJE (Nr. 13509449) Irena Šakalienė

Pritarė
9 DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 13509455) Rasa Jievaitienė

Pritarė
10 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SKOLŲ NURAŠYMO (Nr. 13509463) Rasa Jievaitienė

Pritarė
11 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 13509471) Rasa Jievaitienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13509481) Rasa Jievaitienė

Pritarė
13 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 13509487) Edvardas Simokaitis

Pritarė
14 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR DĖL JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13509500) Edvardas Simokaitis

Pritarė
15 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 13509514) Edvardas Simokaitis

Pritarė
16 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „YIT LIETUVA“ (Nr. 13509524) Edvardas Simokaitis

Pritarė
17 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 13509538) Edvardas Simokaitis

Pritarė
18 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMAMS (Nr. 13509544) Edvardas Simokaitis

Pritarė
19 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRUI (Nr. 13509554) Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, DIDINANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOS DALININKŲ KAPITALĄ (Nr. 13509563) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ (Nr. 13509573) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13509586) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO, FORMUOJANT VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO DALININKŲ KAPITALĄ (Nr. 13509602) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 13509609) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13509612) Modestas Vitkus

Nepritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-129 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13509618) Modestas Vitkus

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 13525763) Ligita Girskienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DAIVOS ČEPORIŪTĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO (Nr. 13525792) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška