Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-05-21 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13914872) Arvydas Cesiulis

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO (Nr. 13914875) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ATLEIDIMO NUO PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2020 M. KOVO 16 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D. (Nr. 13914900) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID-19 (Nr. 13914922) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS MOKESČIO MAŽINIMO (Nr. 13914937) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (Nr. 13914945) Saulius Budinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO INVESTAVIMO, FORMUOJANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DEBRECENO VAISTINĖ“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (Nr. 13914965) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „YIT LIETUVA“ (Nr. 13914974) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL NAUDOJIMOSI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOMIS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖMIS PASLAUGOS KAINOS (Nr. 13914994) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (Nr. 13915006) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (Nr. 13915026) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13915043) Vitalijus Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL SAUGAUS ELGESIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13915062) Marius Poimanskis

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-92 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO JUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 13915077) Irena Šakalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO SUTARTIES DĖL TARPTAUTINIO BURIAVIMO MOKYMO IR BURLAIVIŲ KONFERENCIJOS KLAIPĖDOJE 2020 M. PROJEKTUI (Nr. 13915093) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13915117) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-267 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13915142) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915193) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 13915209) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 13915229) Reda Švelniūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915234) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROGIMNAZIJŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915240) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ IR PRADINIŲ MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915248) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915250) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO PAGALBOS IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915254) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-384 ,,DĖL VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ AUTOBUSAIS TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO 2020 M. ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU“ PAKEITIMO (Nr. 13915264) Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13915269) Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRITARIMO VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 13915277) Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915281) Aistė Sorokienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-150 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO (Nr. 13915283) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 156 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13915290) Deividas Petrolevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 13915294)

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS BUTAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 13931821) Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-K-714 PRIEMONĖJE „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“ (Nr. 13931841) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška