Duomenų pateikimas ir išdavimas

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas

Paslaugos aprašymas Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš likviduotų juridinių asmenų. Gavus (paštu, elektoriniu paštu arba gyventojų priėmimo metu) ir užregistravus interesantų prašymus, skyriaus vedėjas nukreipia vykdymui archyvarams, dirbantiems toje saugykloje, kurioje saugomi prašomi dokumentai. Surandami prašomi dokumentai, parengiamos jų kopijos ar pažymos pagal dokumentų duomenis, kopijos patvirtinamos, pažymos ir lydraščiai pasirašomi skyriaus vedėjo ir siunčiami paklausėjui arba priėmimo metu atiduodami į rankas paklausėjui.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Archyvinių dokumentų tvarkymas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Dalia Pozneckienė tel. 846 39 61 30
Paslaugos vykdytojas Danguolė Elvikienė tel. 846 39 61 31
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl archyvo pažymos išdavimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Jei prašoma informacija nesusijusi su prašančiu asmeniu, prašome pateikti teisinį pagrindą, kuriuo vadovaudamasis Archyvas privalo pateikti prašomus dokumentus (teisėsaugos institucijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, advokatų atstovavimo sutartys, įgaliojimai ir kt.)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
4. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
5. Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklė
Informacija Archyvo pažymos išduodamos Savivaldybės administracijos archyve, 117 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje.
Tel.: (8 46) 39 61 30, 39 61 31.
Prašymai priimami:
pirmadienį 9–13 val., antradienį, ketvirtadienį
9–12 val., trečiadienį 13–18 val.
Informacija atnaujinta 2015-07-21 11:44:19