Reikia pagalbos

Apgyvendinimas krizių centre moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos

Paslaugos aprašymas Apgyvendinimas krizių centre – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
Apgyvendinimo krizių centre paslauga skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste, ir kuriems nustatytas apgyvendinimo krizių centre paslaugos poreikis.
Apgyvendinimo krizių centre paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, teisinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas, pagalbos sau grupių organizavimas, esant galimybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
Prašymą-paraišką apgyvendinimo krizių centre paslaugai gauti raštu pateikia asmuo (bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats) paslaugas teikiančiai įstaigai –
BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, Taikos pr. 76A.
Asmuo apie sprendimo dėl apgyvendinimo krizių centre paslaugos skyrimo priėmimą informuojamas asmens nurodytu informavimo būdu
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Indrė Valužienė tel. (8 46) 39 61 81
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai ar kiti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (jei besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų);
medicininė pažyma su gydytojų išvadomis dėl aktyvios tuberkuliozės bei ūmių infekcinių susirgimų;
pažyma apie pajamas, neįgaliojo pažymėjimas, jei asmeniui nustatytas neįgalumas

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 įstatymas Nr. X-493
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-09-25 sprendimu Nr. T2-235 patvirtintas Moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas
Informacija BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Taikos pr. 76A,
tel. (8 46) 43 28 63, (8 46) 41 65 16, 8 685 43997
pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com
gerovescentras@gmail.com
www.gerovescentras.lt
Informacija atnaujinta 2018-02-01 15:16:53