Duomenų pateikimas ir išdavimas

Adresų (numerių pastatams) suteikimas ir keitimas pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais, patalpoms (butams)

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama interesantams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (pastatui, žemės sklypui su pastatais, butui) būtų suteiktas numeris (adresas).
Parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti pastato ar žemės sklypo su pastatais dokumentai su lydraščiu siunčiami:
1. Pareiškėjui (arba atsiimami iš rengėjo).
2.VĮ Registrų centro Adresų registro departamentu.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 28 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Gatvių pavadinimų suteikimas
Atsakingas dalinys Geodezijos ir GIS skyrius
Paslaugos vadovas Vytautas Nausėda tel. 846 39 60 20
Paslaugos vykdytojas Asta Vaitkevičienė tel. 846 39 63 19
Prašymo forma (-os) Prašymas suteikti, keisti ir panaikinti adresus pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais, patalpoms (butams)
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises įjuos.
Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, kai adresas suteikiamas sklypui.
Pastato schemos iš inventorinės bylos kopija (jei adresas suteikiamas pastatui).
Detalaus plano kopija, jei objektas suformuotas detaliuoju planu.
Patalpų (buto) plano kopija, kai adresas suteikiamas patalpoms (butui).
Suderintas patalpos, buto pertvarkymo projektas, kai adresas (numeris) suteikiamas pertvarkomai patalpai (butui).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Žin., 2011, Nr. 12- 541) patvirtintas Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753; 2004, Nr. 93-3415) patvirtintos Adresų formavimo taisyklės
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 63 19
Informacija atnaujinta 2017-06-15 15:00:04