Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2021-01-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 14810311) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (Nr. 14810366) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO (Nr. 14810373) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14810383) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MAŽŲJŲ PASAULIS“ ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (Nr. 14810396) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2 76 „DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810404) Jolanta Uptienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIME NR. T2-299 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. 14810420) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810428) Rasa Rumšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-139 „DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810431) Gina Vilimaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14810434) Gina Vilimaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 14810442) Gina Vilimaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR.T2-315 „DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠO IR NETVARKOMŲ KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR KAPAVIETĖS IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810581) Irena Šakalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL DALYVAVIMO MĖLYNOSIOS VĖLIAVOS PROGRAMOJE (Nr. 14810592) Irena Šakalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-23 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810604) Algis Gaižutis

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810622) Algis Gaižutis

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 14810634) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO DALIES PARDAVIMO (Nr. 14810647) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (Nr. 14810656) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 14810669) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 14810693) Elida Mantulova

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-129 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14810808) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL IŠSTOJIMO IŠ ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS (Nr. 14825297) Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-197 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14825339) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14825365) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška