Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 20
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-10-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 14486026) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14486786) Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14486794) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. 14486835) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 14486853) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIO STEIGIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KRETINGOS REGIONINIO PADALINIO KLAIPĖDOS GIRININKIJOS MIŠKE (Nr. 14486866) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KRETINGOS REGIONINIO PADALINIO KLAIPĖDOS GIRININKIJOS MIŠKE, RIBŲ PLANO RENGIMO (Nr. 14486879) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ DALIŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (Nr. 14488605) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS PATEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488614) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI (Nr. 14488617) Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIETINIO REIKŠMINGUMO LYGMENS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, ĮRAŠYTŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ, SKELBIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAIS (Nr. 14488622) Vitalijus Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-93 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488639) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488651) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488669) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488685) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488694) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL KLAIPĖDOS „GABIJOS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488704) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488718) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488726) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14488731) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO (Nr. 14488737) Jolanta Ceplienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLĄ Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ (Nr. 14488807) Jolanta Ceplienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-103 „DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488829) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-238 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488845) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488861) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488874) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14488887) Rasa Jievaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO IR PERMOKĖTOS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14488912) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14488924) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 14488933) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 14488940) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 14489038) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS KLAIPĖDOS MIESTO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS (Nr. 14489043) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14489055) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL SUTIKIMO PRIIMTI DOVANOJAMĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEPTŪNO KREPŠINIO KLUBO DALININKŲ KAPITALO DALĮ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 14489066) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 14489080) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14489086) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T2-54 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14489095) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14489105) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška