Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 19
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-09-24 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 14347995) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348005) Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO 2021–2030 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (Nr. 14348024) Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 14348062) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348087) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-121 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348105) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENJORŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14348115) Saulius Budinas


Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LITVAKŲ SINAGOGOS, VEIKUSIOS KLAIPĖDOJE, ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 14348136) Eglė Deltuvaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14348150) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE IR NACIONALINIUOSE JAUNIMO RENGINIUOSE RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14348157) Aistė Valadkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348186) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-93 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348196) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348207) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348219) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-328 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348230) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS KABINETŲ APRŪPINIMAS METODINĖMIS PRIEMONĖMIS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14348238) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ADAPTUOTO IR IŠPLĖSTO JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ (JPSPP) TEIKIMO MODELIO ĮDIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14348251) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. 14348262) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348271) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348281) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-256 „DĖL PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU NEGALIA IR SUNKIA NEGALIA SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348527) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348544) Jolanta Uptienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14348573) Jolanta Uptienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 14348605) Andrius Kačalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „SENAMIESČIO GRINDINIO ATNAUJINIMAS IR UNIVERSALAUS DIZAINO PRITAIKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14348616) Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14348632) Gediminas Pocius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 14348648) Lina Murauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, NEĮRENGTOS PALĖPĖS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 14348659) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14348674) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 14348689) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška