Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-06-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 14029015) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029029) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029053) Kristina Petraitienė

Pritarė
4 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. 14029072) Kristina Petraitienė

Pritarė
5 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 14029086) Kristina Petraitienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029097) Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029145) Indrė Butenienė

Atidėjo
8 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 14029152) Daiva Čeporiūtė

Pritarė
9 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GIMNAZIJŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 14029168) Laima Prižgintienė

Pritarė su siūlymais
10 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROGIMNAZIJŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 14029185) Laima Prižgintienė

Pritarė su siūlymais
11 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ IR PRADINIŲ MOKYKLŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 14029197) Laima Prižgintienė

Pritarė su siūlymais
12 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO PAGALBOS IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 14029207) Laima Prižgintienė

Pritarė su siūlymais
13 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS (Nr. 14029213) Laima Prižgintienė

Pritarė su siūlymais
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-124 „DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ ATRANKOS IR DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029225) Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO MENO TARYBĄ (Nr. 14029239) Asta Dirgėlienė

Pritarė su pataisa
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029247) Gina Vilimaitienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-250 „DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029252) Gina Vilimaitienė

Pritarė su pataisa
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-90 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029256) Gina Vilimaitienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029280) Gina Vilimaitienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029295) Rasa Jievaitienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029309) Algis Gaižutis

Pritarė
22 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO KVIETIMĄ (Nr. 14029325) Inga Kubilienė

Pritarė
23 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO„ČIAUŠKUTĖ“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO KVIETIMĄ (Nr. 14029343) Inga Kubilienė

Pritarė
24 DĖL SAUGAUS ELGESIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14029359) Marius Poimanskis

Pritarė su pataisa
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-92 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO JUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 14029373) Irena Šakalienė

Pritarė
26 DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 14029380) Irena Šakalienė

Pritarė
27 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 14029387) Edita Riekašienė

Pritarė
28 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 14029395) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
29 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „GALIPOSTA“ (Nr. 14029426) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. 14029437) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 14029441) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 14029454) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ARBA NUOMOS AR TEISIŲ Į ŠIUOS DAIKTUS ĮSIGIJIMO TVARKOS NUSTATYMO (Nr. 14029470) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14029479) Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14033393) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Atidėjo
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 14033411) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Atidėjo

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška