Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-04-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13845149) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITOMS (Nr. 13845171) Gintaras Neniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 13845191) Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-335 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845194) Andrius Kačalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-51 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845207) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-69 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845216) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845242) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-416 „DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845259) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-256 „DĖL PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENIMS SU NEGALIA IR SUNKIA NEGALIA SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845276) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-234 „DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845317) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS IR APGYVENDINIMO KRIZIŲ CENTRE PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13845380) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL BĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ LIKVIDAVIMO (Nr. 13845401) Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ATLEIDIMO NUO PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13845411) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13845436) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (Nr. 13845450) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. 13845473) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13845505) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13845521) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13845533) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ VYRESNIAISIAIS VYKDYTOJAIS AR ADMINISTRATORIAIS“ PAKEITIMO (Nr. 13845544) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 13845549) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 13845854) Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 13845553) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 13845556) Rožė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL INKARO SKG. PAVADINIMO PANAIKINIMO (Nr. 13845562) Vytautas Nausėda

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BENDRUOMENĖS CENTRO-BIBLIOTEKOS (MOLO G. 60) PASTATO KAPITALINIS REMONTAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13845577) Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RESTAURAVIMAS IR ATGAIVINIMAS (II ETAPAS – PILIES DIDŽIOJO BOKŠTO ATKŪRIMAS)“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13845586) Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL PAVEDIMŲ, VALDANT VIEŠĄJĮ TRANSPORTĄ“ PAKEITIMO (Nr. 13845644) Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI KLAIPĖDOS MIESTO GATVĖMIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ IR ŠIO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13845655) Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13845660) Diana Gerasimovienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13845670) Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (Nr. 13845674) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 13845694) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 13845698) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-304 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845704) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 13845713) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS (Nr. 13845723) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 13845730) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13845752) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NEMUNO G. 113 IR NEMUNO G. 133, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13845766) Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845784) Audrius Petrošius

Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13845806) Modestas Vitkus

Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINIŲ RINKLIAVŲ UŽ 2020 METUS (Nr. 13860396) Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

module_name: name
module_name: m_article
[klaipeda] - m_article...