Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-11-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13288107) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13288118) Rūta Kambaraitė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nr. 13288127) Gintaras Neniškis

Pritarė su pataisa
4 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. 13288147) Gintaras Neniškis

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. 13288154) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13288159) Andrius Kačalinas

Pritarė
7 DĖL JURGITOS RAČKAUSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 13288168) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
8 DĖL DARBO SUTARTIES SU ANTANU ADOMYNU NUTRAUKIMO (Nr. 13288181) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13288207) Aistė Valadkienė

Pritarė
10 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 13288241) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
11 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ TARYBĄ (Nr. 13288253) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13288279) Reda Švelniūtė

Pritarė su pataisa
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLAI“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13288290) Elona Jurkevičienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (Nr. 13288306) Elona Jurkevičienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ DARBO APMOKĖJIMO (Nr. 13288315) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
16 DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (Nr. 13288331) Nijolė Laužikienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-250 „DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13288347) Audronė Liesytė

Pritarė
18 DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS ,,ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13288353) Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL UAB „KLAIPĖDOS ARENA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13288362) Kristina Petraitienė

Pritarė
20 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. 13288381) Vytautas Nausėda

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 13288411) Gediminas Pocius

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-423 „DĖL GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 13288438) Inga Kubilienė

Pritarė
23 DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA” KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (Nr. 13288475) Inga Kubilienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13288493) Inga Kubilienė

Pritarė
25 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13288514) Danguolė Netikšienė

Pritarė
26 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13288530) Danguolė Netikšienė

Pritarė
27 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 13288542) Danguolė Netikšienė

Pritarė
28 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13288553) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
29 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „BRP INVEST“ (Nr. 13288574) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13288590) Edvardas Simokaitis

Priėmė su protokoliniu nutarimu
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ, JŲ DALIŲ, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO IR JO DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 13288602) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 13288642) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮNAŠAIS (Nr. 13288648) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 13288658) Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (Nr. 13288665) Edvardas Simokaitis

Pritarė
36 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 13288672) Edvardas Simokaitis

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška