Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-09-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13058540) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 13058552) Rūta Kambaraitė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13058826) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (Nr. 13058837) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
5 DĖL DARBO SUTARTIES SU RAMVYDU JUŠKA NUTRAUKIMO (Nr. 13058858) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
6 DĖL PRITARIMO JAPONIJOS KUDŽIO MIESTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. 13058862) Gabrielė Martusevičienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13058872) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 13058888) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13058920) Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 13058927) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KOMPLEKSINIS TIKSLINĖS TERITORIJOS DAUGIABUČIŲ KIEMŲ TVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13058939) Elona Jurkevičienė

Pritarė
12 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KULTŪRŲ DIASPOROS CENTRO INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ (SOCIALINIO KULTŪRINIO KLASTERIO „VILTIES MIESTAS“ INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSINĖ PLĖTRA) (Nr. 13058948) Elona Jurkevičienė

Pritarė
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATGIMIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMAS, DIDINANT PATRAUKLUMĄ INVESTICIJOMS, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13058956) Elona Jurkevičienė

Pritarė
14 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATGIMIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMAS, DIDINANT PATRAUKLUMĄ INVESTICIJOMS, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13058960) Elona Jurkevičienė

Nepritarė
15 DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 13058966) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 13058973) Rasa Rumšienė

Pritarė su pataisa
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (Nr. 13058977) Rasa Rumšienė

Pritarė
18 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 13058991) Audronė Liesytė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 13058997) Audronė Liesytė

Pritarė
20 DĖL ŠEIMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 13059003) Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. 13059010) Audronė Liesytė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 13059019) Audronė Liesytė

Pritarė
23 DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13059025) Deividas Petrolevičius

Pritarė
24 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (Nr. 13059030) Rožė Perminienė

Pritarė su pataisa
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (Nr. 13059034) Rožė Perminienė

Pritarė
26 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13059038) Kristina Petraitienė

Pritarė
27 DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13059043) Kristina Petraitienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13059048) Kristina Petraitienė

Pritarė
29 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO ŠERMUKŠNIŲ G. 11, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS (Nr. 13059059) Raimonda Gružienė

Pritarė
30 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13059069) Gediminas Pocius

Pritarė su pataisa
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 13059086) Danguolė Netikšienė

Pritarė
32 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13059095) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 13059108) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-215 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13059123) Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 13059135) Edvardas Simokaitis

Pritarė
36 DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (Nr. 13059148) Edvardas Simokaitis

Nepritarė
37 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PIRKIMO (Nr. 13059158) Edvardas Simokaitis

Pritarė
38 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13059166) Edvardas Simokaitis

Pritarė
39 DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO PREKYBOS RŪMŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 13072865) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
40 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 13072873) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
41 DĖL PAREIŠKĖJŲ GRUPĖS 2019 M. LIEPOS 22 D. SKUNDO "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SPRENDIMO NEPRIPAŽINTI KREIPIMOSI PETICIJA PANAIKINIMO" (Nr. 13072891) Kazys Bagdonas

Pritarė
42 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (Nr. 13072898) Rožė Perminienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška