Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-09-27 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11798515) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 TITULUI GAUTI (Nr. 11798520) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITAI (Nr. 11798525) Saulius Budinas

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798540) Indrė Butenienė

Atidėjo
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798546) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798555) Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. 11798565) Jolanta Ceplienė

Pritarė su pataisa
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRIAMŲ LĖŠŲ MOKYMO REIKMĖMS PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798571) Jolanta Ceplienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798578) Saulius Paliulis

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO PERSPEKTYVIEMS SPORTININKAMS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798589) Saulius Paliulis

Pritarė su pataisa
11 DĖL STASIO VAITIEKŪNO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 11798597) Nijolė Laužikienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-261 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798602) Nijolė Laužikienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798611) Nijolė Laužikienė

Pritarė su pataisa
14 DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (Nr. 11798618) Raimonda Gružienė

Pritarė
15 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798623) Gediminas Pocius

Pritarė su pataisa
16 DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 11798627) Vaida Lendraitienė

Pritarė
17 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798637) Gina Vilimaitienė

Pritarė
18 DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798644) Gina Vilimaitienė

Pritarė
19 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. 11798654) Gina Vilimaitienė

Pritarė
20 DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 11798662) Kristina Petraitienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798667) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO STATYBOS, VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (Nr. 11798677) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 11798688) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 11798691) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11798703) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL PASTATO – SPORTO SALĖS KRETINGOS G. 44, KLAIPĖDOJE, PASKIRTIES PAKEITIMO (Nr. 11798714) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11798724) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
28 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 11798732) Edvardas Simokaitis

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška