Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 42
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-09-13 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11752162) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR.T2-30 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11752169) Laima Prižgintienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11752177) Laima Prižgintienė

Pritarė
4 DĖL FESTIVALIO „EUROPIADA“ ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOJE 2020 METAIS IR PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 11752184) Nijolė Laužikienė

Pritarė
5 DĖL PRITARIMO SUTARTIES DĖL DIDŽIŲJŲ BURLAIVIŲ LENKTYNIŲ ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOJE 2021 M. PROJEKTUI (Nr. 11752194) Nijolė Laužikienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 11752203) Rūta Kambaraitė

Pritarė
7 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE NUSTATYMO (Nr. 11752236) Daiva Čeporiūtė

Pritarė
8 DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11752244) Audronė Liesytė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11752250) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „VIEŠOSIOS ERDVĖS PRIE BUVUSIO „VAIDILOS“ KINO TEATRO KONVERSIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 11752256) Elona Jurkevičienė

Pritarė
11 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PĖSČIŲJŲ TAKO SUTVARKYMAS PALEI TAIKOS PR. NUO SAUSIO 15-OSIOS IKI KAUNO G., PAVERČIANT VIEŠĄJA ERDVE, PRITAIKYTA GYVENTOJAMS BEI SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 11752278) Elona Jurkevičienė

Pritarė
12 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJAI (Nr. 11752282) Edvardas Simokaitis

Pritarė
13 DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 11752289) Edvardas Simokaitis

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 11752299) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Pritarė
15 DĖL PRITARIMO KOMISIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2018 M. LIEPOS 23 D. TEIKIME PATEIKTIEMS FAKTAMS IŠTIRTI IŠVADAI IR KREIPIMOSI Į LIETUVOS VYRIAUSIĄJĮ ADMINISTRACINĮ TEISMĄ (Nr. 11764896) Vytautas Grubliauskas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška