Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 27
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-05-25 08:40:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10007597) Artūras Šulcas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO MEMORANDUMUI DĖL BENDRADARBIAVIMO ATVIRŲ DUOMENŲ, DUOMENŲ ANALIZĖS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO NAUDOJANTIS DUOMENIMIS SRITYSE (Nr. 10007623) Vilija Venckutė-Palaitienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007630) Vilija Venckutė-Palaitienė

Atidėjo
4 DĖL KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007637) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS „PAKALNUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007647) Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007651) Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007663) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007673) Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007677) Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10007685) Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ APGYVENDINIMO (Nr. 10007694) Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-264 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10007704) Jolanta Ceplienė

Pritarė
13 DĖL STALUPĖNŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. 10007719) Vytautas Nausėda

Pritarė
14 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS (Nr. 10007733) Kristina Petraitienė

Pritarė
15 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (Nr. 10007744) Kristina Petraitienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAIKINO APGYVENDINIMO NAMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (ŠILUTĖS PL. 8)“ ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO (Nr. 10007766) Elona Jurkevičienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAIKINO APNAKVINDINIMO NAMŲ STEIGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI“ PAKEITIMO (Nr. 10007776) Elona Jurkevičienė

Pritarė
18 DĖL SUTIKIMO PERDUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 10007785) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
19 DĖL NAUDOJIMOSI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOMIS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖMIS TVARKOS NUSTATYMO (Nr. 10007801) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
20 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 10007814) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „SPORTININKŲ VAISTINĖ“ (Nr. 10007826) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10007830) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 10007842) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10007856) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
25 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 10007871) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 10007888) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL ATSTOVAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS VISUOTINIUOSE NARIŲ SUSIRINKIMUOSE (Nr. 10007895) Narūnas Lendraitis

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (Nr. 10007909) Narūnas Lendraitis

Pritarė
29 DĖL 2017–2019 METŲ REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10007927) Narūnas Lendraitis

Pritarė
30 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10007944) Danguolė Netikšienė

Pritarė
31 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10007954) Danguolė Netikšienė

Pritarė
32 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS VALDYBĄ (Nr. 10023926) Modestas Vitkus

Pritarė
33 DĖL TOLMINKIEMIO, VĖLUVOS IR LABGUVOS GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. 10025716) Vytautas Nausėda

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška