Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 21
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-11-24 08:36:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9357144) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357165) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357182) Rūta Kambaraitė

Pritarė su pataisa
4 DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NURODYTU ATSTUMU (Nr. 9357205) Jolanta Uptienė

Pritarė
5 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARYSTEI ISTORINIŲ (Nr. 9357214) Karina Jakienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357232) Gediminas Pocius

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9357244) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357261) Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357279) Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SKYRIMO (Nr. 9357291) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9357305) Gina Vilimaitienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2017 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 9357317) Gina Vilimaitienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357323) Rasa Jievaitienė

Pritarė
14 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 9357330) Rasa Jievaitienė

Pritarė
15 DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 9357337) Rasa Jievaitienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL KAINOS UŽ VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMĄ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9357340) Violeta Gembutienė

Pritarė
17 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9357352) Danguolė Netikšienė

Pritarė
18 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9357355) Danguolė Netikšienė

Pritarė
19 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 9357365) Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (Nr. 9357377) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
21 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJAI (Nr. 9357386) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 9357393) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖS METAIS (Nr. 9371743) Narūnas Lendraitis

Pritarė
24 DĖL D. VILKĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 9371750) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška