Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 19
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-09-22 08:42:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9147090) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 9147108) Rūta Kambaraitė

Pritarė
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVYMUI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ (Nr. 9147139) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
4 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRO TARYBĄ (Nr. 9147158) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
5 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARYSTEI ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS VEIKLOJE (Nr. 9147188) Narūnas Lendraitis

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9147205) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
7 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOJE, PRIEŠPILIO G. 5 IR PRIEŠPILIO G. 9, NUOMOS (Nr. 9147221) Raimonda Gružienė

Pritarė
8 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9147240) Gediminas Pocius

Pritarė su pataisa
9 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. 9147252) Audronė Liesytė

Pritarė
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KRAŠTOVAIZDŽIO DALIES KEITIMAS IR MELNRAGĖS PARKO ĮRENGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 9147271) Elona Jurkevičienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-414 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMĄ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9147293) Kristina Petraitienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 9147315) Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE „IMPROVING STEM EDUCATION“ 2017–2018 METAIS (Nr. 9147339) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9147349) Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ KLAIPĖDOS APSKRITIES TERITORIJOJE (Nr. 9147364) Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-123 „DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9147384) Laima Prižgintienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-124 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9147415) Laima Prižgintienė

Pritarė
18 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ, UGDOMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI BEI ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ VAIKO LANKYTĄ DIENĄ NUSTATYMO (Nr. 9147436) Jolanta Ceplienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9147456) Saulius Paliulis

Pritarė
20 DĖL PRITARIMO PASAULIO SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2020 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE (Nr. 9147463) Saulius Paliulis

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9147474) Saulius Paliulis

Pritarė su pataisa
22 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 9147483) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9147492) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 9147499) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
25 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 9147506) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (Nr. 9162101) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 9162118) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
28 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 9162126) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9162134) Danguolė Netikšienė

Pritarė
30 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9162146) Danguolė Netikšienė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9162164) Danguolė Netikšienė

Pritarė
32 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9162185) Danguolė Netikšienė

Pritarė
33 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ KEITIMO (Nr. 9162198) Danguolė Netikšienė

Pritarė
35 DĖL J. SKIRPSTAITIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 9162228) Jolita Grigaitienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška