Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 18
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-07-28 08:42:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 8985678) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985697) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985713) Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985741)
Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985785) Aldona Špučienė

Pritarė
6 DĖL DARBO SUTARTIES SU I. MACEIKIENE NUTRAUKIMO (Nr. 8985796) Jolita Grigaitienė

Pritarė
7 DĖL R. MIKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 8985803) Jolita Grigaitienė

Pritarė
8 DĖL Ž. KIŠKIONYTĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 8985811) Jolita Grigaitienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO SANTYKIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 8985817) Jolita Grigaitienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 8985833) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
11 DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS MIESTE SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 8985838) Raimonda Gružienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL MARTYNO JANKAUS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. 8985847) Vytautas Nausėda

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS „NYKŠTUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8985906) Virginija Kazakauskienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985912) Virginija Kazakauskienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985926) Virginija Kazakauskienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-272 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985930) Virginija Kazakauskienė

Pritarė su pataisa
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985946) Virginija Kazakauskienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 8985956) Nijolė Laužikienė

Pritarė
19 DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8985966) Narūnas Lendraitis

Atidėjo
20 DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIŲ MERGINŲ RANKINIO ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2017 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE (Nr. 8985978) Rasa Rumšienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-150 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO (Nr. 8985992) Janina Asadauskienė

Pritarė
22 DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 8986011) Kristina Petraitienė

Pritarė
23 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 8986041) Kristina Petraitienė

Pritarė
24 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 8986065) Kristina Petraitienė

Pritarė
25 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMĄ (Nr. 8986070) Jurgita Dumbauskaitė

Pritarė su pataisa
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-273 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PAKEITIMO (Nr. 8986086) Jurgita Dumbauskaitė

Pritarė su pataisa
27 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMĄ (Nr. 8986107) Renata Chockevičienė

Pritarė
28 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 8986128) Danguolė Netikšienė

Pritarė
29 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 8986143) Danguolė Netikšienė

Pritarė
30 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 8986199) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 8986209) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8986214) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8986245) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 8986251) Modestas Vitkus

Nepritarė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-355 "DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. 8986280) Lilija Petraitienė

Atidėjo
36 INFORMACIJOS DĖL KLAIPĖDOS UOSTO BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ PRISTATYMO IŠKLAUSYMAS (Nr. 8986293)

Informacija išklausyta

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška