Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 16
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-05-26 08:37:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS ATASKAITAI Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
5 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
8 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ TARYBĄ Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
9 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO Jolanta Ceplienė

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-53 „DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ KLAIPĖDOS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Nijolė Laužikienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-288 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Rumšienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rasa Rumšienė

Atidėjo
17 DĖL 2017 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO Kristina Petraitienė

Pritarė
18 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL DARBO SUTARTIES SU K. M. GUDAITIENE NUTRAUKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
20 DĖL DARBO SUTARTIES SU E. SOBUTIENE NUTRAUKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
21 DĖL DARBO SUTARTIES SU M. GAVIENIENE NUTRAUKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITOS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
24 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE Janina Asadauskienė

Pritarė
25 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DIPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO DALIES PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
29 DĖL SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Kristina Vintilaitė

Pritarė
30 DĖL CHODŽALI TRAGEDIJOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Nepritarė
31 DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖS SKLYPĄ BANGŲ G. 11, KADASTRO NR. 2101/0003:543, IR DALĮ ŽEMĖS SKLYPO GLUOSNIŲ G. 6, KADASTRO NR. 2101/0003:636, KLAIPĖDOJE, PATEIKIMO Raimonda Gružienė

Pritarė
32 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO VYSTYMO ZONŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO SCHEMAI Milda Žekonytė

Atidėjo
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-319 "DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO" PAKEITIMO Simonas Gentvilas

Atidėjo

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška