Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-04-29 08:38:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vytautas Grubliauskas

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTO „KLAIPĖDA – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“ FINANSAVIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
4 DĖL CHODŽALI TRAGEDIJOS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Atidėjo
5 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 11 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
7 DĖL SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SOCIALINĖS RIZIKOS IR KRIZĘ IŠGYVENANČIOMS ŠEIMOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO, JOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Gražina Aurylienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIREKTORIŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO GRUPIŲ VYRESNIAISIAIS VYKDYTOJAIS AR ADMINISTRATORIAIS Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ BEI BANKRUTAVUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ NURAŠYMO Kristina Petraitienė

Pritarė
17 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO MUGĖJE DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
18 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL 2017 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
21 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI Alina Velykienė

Pritarė su pataisa
22 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BASTIONO KOMPLEKSO (JONO KALNELIO) IR JO PRIEIGŲ SUTVARKYMAS, SUKURIANT IŠSKIRTINĮ KULTŪROS IR TURIZMO TRAUKOS CENTRĄ BEI SKATINANT SMULKŲJĮ IR VIDUTINĮ VERSLĄ“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
23 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ORO TARŠOS KIETOSIOMIS DALELĖMIS MAŽINIMAS, ATNAUJINAT GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO TECHNOLOGIJAS“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
24 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „FUTBOLO MOKYKLOS IR BASEINO PASTATŲ KONVERSIJA (TAIKANT MODERNIAS TECHNOLOGIJAS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS ŠALTINIUS), ĮKURIANT DAUGIAFUNKCĮ PASLAUGŲ KOMPLEKSĄ, SKIRTĄ ĮVAIRIŲ AMŽIAUS GRUPIŲ KVARTALO GYVENTOJAMS IR SPORTO BENDRUOMENEI (PARYŽIAUS KOMUNOS G. 16A)“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „NAUJO TILTO SU PAKELIAMU MECHANIZMU PER DANĘ STATYBA IR PRIEIGŲ SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Povilanskienė

Pritarė su pataisa
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
28 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
29 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-42 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Edvardas Simokaitis

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
37 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2016–2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Algis Gaižutis

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-86 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška