Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-02-25 08:25:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis Raimonda Gružienė

Pritarė
3 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo švietimo įstaigos vadovui Jolita Grigaitienė

Pritarė
4 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo švietimo įstaigų vadovams Jolita Grigaitienė

Pritarė
5 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ Audronė Liesytė

Pritarė
6 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2 192 ,,Dėl Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
7 Dėl atstovų delegavimo į Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komisiją Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
8 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-272 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Laima Prižgintienė

Pritarė
9 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Jolanta Ceplienė

Atidėjo
10 Dėl Paplūdimio inventoriaus Klaipėdos miesto viešiesiems paplūdimiams įrengimo tiekėjo parinkimo konkurso nuostatų ir konkurso organizavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo Irena Šakalienė

Pritarė
11 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2 300 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Jolanta Uptienė

Pritarė
12 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2 237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Jolanta Uptienė

Pritarė su siūlymais
13 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Jolanta Uptienė

Pritarė su siūlymais
14 Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo Danguolė Netikšienė

Pritarė
15 Dėl Savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo Danguolė Netikšienė

Pritarė
16 Dėl pritarimo dalyvauti regiono projekte „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
17 Dėl lauko apšvietimo elektros tinklų perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Edvardas Simokaitis

Pritarė
18 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Edvardas Simokaitis

Pritarė
19 Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dalininko kapitalo didinimo Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir AB „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Pritarė
25 DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
26 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „PAŽINK VAKARŲ KRANTĄ“ PARTNERIO TEISĖMIS Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
27 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „GYNYBINIO IR GAMTOS PAVELDO KELIAI“ PARTNERIO TEISĖMIS Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-349 „DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO“ PAKEITIMO Irena Šakalienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška