Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-12-22 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 312 „DĖL FINANSAVIMO IŠ PRIVATIZAVIMO FONDO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS Rūta Kambaraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO SAVIVALDYBĖS PASKOLOMS REFINANSUOTI Rūta Kambaraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ STATUSO Vitalijus Juška

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ SĄRAŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Zina Stankienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DANĖS G. 6, KADASTRO NR. 2101/0003: 259, PATEIKIMO Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO Jolita Grigaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VSARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Lina Čeponienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠVYTURĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI Jolanta Ceplienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VIDUTINĖS ATLYGINTINOS MOKYKLOS ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ MOKINIUS, BESIMOKANČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, NUSTATYMO Jolanta Ceplienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Alina Velykienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL PRITARIMO RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO MIESTO APYGARDOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTUI Alina Velykienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „PIETŲ BALTIJOS KRANTAS – ILGALAIKIŲ LAIVYBOS KRYPČIŲ TARP ŠALIŲ KŪRIMAS MARRIAGE BENDRADARBIAVIMO TINKLŲ PAGRINDU“ PARTNERIO TEISĖMIS Alina Velykienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATLANTO“ FUTBOLO KLUBO IR LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ROMUALDO IGNO BLOŠKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL IEVOS SIMONAITYTĖS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS Janina Asadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2016 METŲ PLANO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MAŽINIMO Rasa Povilanskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO Irena Šakalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-132 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS Rimantas Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PIRKIMO Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL PRITARIMO KONCESIJOS SUTARČIAI DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO Edvardas Simokaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Arūnas Barbšys

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška