Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-11-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL MIŠKO ŽEMĖS NAUDMENŲ PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS Raimonda Gružienė

Pritarė su pataisa
5 DĖL DARBO SUTARTIES SU P. MONTVYDU NUTRAUKIMO Edita Mockienė

Pritarė
6 DĖL DARBO SUTARTIES SU R. GARUCKU NUTRAUKIMO Edita Mockienė

Pritarė
7 DĖL A. ASTRAUSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGAS Edita Mockienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Pritarė
10 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ Karolina Paškevičienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Alina Velykienė

Pritarė
12 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Alina Velykienė

Pritarė
13 DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
14 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
15 DĖL 2016 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
16 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2016 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO Kristina Petraitienė

Priėmė sprendimą su protokoliniu įrašu
17 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS Jolanta Uptienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
19 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO LAIKOTARPIŲ SKAIČIAVIMO Violeta Gembutienė

Pritarė su pataisa
20 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
21 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
23 DĖL PRITARIMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIES PROJEKTUI Vaida Lendraitienė

Pritarė
24 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO Modestas Vitkus

Nepriėmė
29 DĖL DARBO SUTARTIES SU V. URBONIENE NUTRAUKIMO Edita Mockienė

Pritarė
30 DĖL V. URBONIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS Edita Mockienė

Pritarė
31 DĖL R. MAŠURINIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Jolita Grigaitienė

Pritarė
32 DĖL R. STIRBIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS Jolita Grigaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška