Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-06-11 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2015-06-11 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Arūnas Barbšys

Atidėjo
5 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
7 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
8 DĖL PATAISOS KOEFICIENTO, RODANČIO SOCIALINIO BŪSTO AR KITO SAVIVALDYBĖS BŪSTO BŪKLĘ (NUSIDĖVĖJIMĄ), NUSTATYMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
9 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
13 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
14 DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Vidas Pakalniškis

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
16 DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška