Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 54
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-04-14 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2015-04-14 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI Vytautas Grubliauskas

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL PINIGINIŲ PREMIJŲ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTAMS UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Nijolė Laužikienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „TRAUKINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2015–2018 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO Nijolė Laužikienė
Laima Prižgintienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
9 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2015–2016 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ KLAIPĖDOS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Jolanta Ceplienė

Pritarė
12 DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIO PATVIRTINIMO Ignas Pocius

Pritarė
13 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Janina Asadauskienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Janina Asadauskienė

Pritarė
15 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI Janina Asadauskienė

Pritarė
16 DĖL PRITARIMO KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
17 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-50 „DĖL PROJEKTO „VISUOMENINIŲ RENGINIŲ INFRASTRUKTŪROS BUVUSIOJE PILIES TERITORIJOJE SUFORMAVIMAS: KLAIPĖDOS PILIES IR BASTIONŲ KOMPLEKSO RYTINĖS KURTINOS ATKŪRIMAS BEI ANTROJO PASAULINIO KARO LAIKŲ DAŽŲ (KURO) SANDĖLIO PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė
19 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS Donatas Jeruševičius

Pritarė
20 DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONEI Jolanta Uptienė

Atidėjo
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-347 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
22 DĖL SKOLOS NURAŠYMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Aldona Špučienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Andrius Kačalinas

Pritarė su pataisa
26 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Eglė Deltuvaitė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška