Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 40
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-02-27 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-02-27 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
4 DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE Laima Prižgintienė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
6 DĖL ŽEMĖS SKLYPO TILŽĖS G. 51, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė su protokoliniu nutarimu
7 DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Andrius Kačalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE Mantas Bagočius

Priėmė su pataisa
10 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
11 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO Daiva Berankienė

Priėmė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Liudvikas Dūda

Priėmė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Irena Šakalienė

Priėmė su pataisa
14 DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
15 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI Genovaitė Paulikienė

Priėmė
16 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
17 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
18 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
19 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS URBACT PROJEKTE „SVEIKAS SENĖJIMAS“ Janina Asadauskienė

Priėmė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-170 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Priėmė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-383 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška