Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-01-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-01-30 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Indrė Butenienė

Priėmė su pataisa
3 PRANEŠIMAS APIE 2014METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTĄ Judita Simonavičiūtė

Informacija išklausyta
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO ARTŪRO ŠULCO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VYTAUTO ČEPO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
6 DĖL SENIŪNAITIJŲ SUDARYMO Vilija Venckutė-Palaitienė

Priėmė su pataisa
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO SKYRIMO Į JŪRININKŲ GEROVĖS TARYBĄ LIETUVOJE Dalia Pleskovienė

Priėmė
8 DĖL PRITARIMO SUTARTIES PROJEKTUI Dalia Pleskovienė

Priėmė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL UOSTO IR REZERVINĖS TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR. TĘSINIO IR VARNĖNŲ G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Marijus Mockus

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Priėmė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Priėmė
15 DĖL BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Priėmė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė su pataisa
18 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
19 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Zita Žižytė

Priėmė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Irena Šakalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
23 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ IR OBJEKTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
24 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAIKOS PR. 81A-7, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI Genovaitė Paulikienė

Priėmė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
26 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
27 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ Genovaitė Paulikienė

Priėmė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
29 DĖL ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė su pataisa
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška