Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-11-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-11-28 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Priėmė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
4 DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS RIBŲ IR ZONŲ TIKSLINIMUI Marijus Mockus

Priėmė
5 DĖL PRITARIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ORGANIZAVIMO TIKSLINIMUI Marijus Mockus

Priėmė
6 DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS ZONOS, UŽSTATYMO TIPO TIKSLINIMUI Marijus Mockus

Priėmė
7 DĖL PRITARIMO STATINIŲ STATYBOS ZONOS, UŽSTATYMO TIPO, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ORGANIZAVIMO TIKSLINIMUI Marijus Mockus

Priėmė
8 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
9 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MANTUI BAGOČIUI (2) Vytautas Grubliauskas

Priėmė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-70 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
11 DĖL KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO 2014–2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Alina Velykienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
12 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS JŪRINIO MIESTO SIMBOLIO BURLAIVIO „MERIDIANAS“ PARAMOS FONDO PASIRAŠYMUI Andrius Kačalinas

Priėmė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Dalia Pleskovienė

Priėmė
14 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTUI Elona Jurkevičienė

Priėmė
15 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KALĖDINĖS MUGĖS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS Jolanta Uptienė

Priėmė
16 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (2) Jolanta Uptienė

Priėmė
17 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
18 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2014 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO Jolanta Uptienė

Priėmė su pataisa
19 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
20 DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO Danguolė Netikšienė

Priėmė
21 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI Liudvikas Dūda

Priėmė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. 187 „DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO KLAIPĖDOS MIESTE TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Liudvikas Dūda

Priėmė
23 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Zita Žižytė

Priėmė su pataisa
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2) Daiva Berankienė

Priėmė su pataisa
25 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
26 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
27 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
29 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI Genovaitė Paulikienė

Priėmė
30 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ IR OBJEKTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
31 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROGRAMOS „NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KOVA SU NUSIKALSTAMUMU“ PROJEKTE „NEPILNAMEČIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA, ĮGYVENDINANT ATKURIAMOJO TEISINGUMO MODELĮ IR INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMĄ“ Laima Prižgintienė

Priėmė
32 DĖL PROJEKTO „FACHVERKINĖS ARCHITEKTŪROS KOMPLEKSO (BAŽNYČIŲ G. 4, AUKŠTOJI G. 3) SUTVARKYMAS SIEKIANT IŠPLĖSTI JAME TEIKIAMŲ KULTŪROS PASLAUGŲ PASIŪLĄ“ ĮGYVENDINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška