Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 35
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-10-24 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-10-24 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Priėmė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
4 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
5 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė su pataisa
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-71 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS VYDŪNO VIDURINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PASIRENKAMOJO VAIKŲ UGDYMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IŠ SPORTININKO KREPŠELIO LĖŠŲ Mantas Bagočius

Priėmė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-39 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Povilanskienė

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-402 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTINIŲ TAKSI MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Priėmė
12 DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR MARŠRUTINIAIS TAKSI KLAIPĖDOS MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rimantas Mockus

Priėmė
13 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
14 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
15 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
16 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
17 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-105 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DEBRECENO G. 48, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJAI „KLAIPĖDOS VILTIS“ IR LEIDIMO ATLIKTI ŠIO TURTO REKONSTRUKCIJOS IR KAPITALINIO REMONTO DARBUS“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
19 DĖL ZANAVYKŲ G. DALIES PAVADINIMO IR KAI KURIŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Vytautas Nausėda

Priėmė
20 DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI Raimonda Gružienė

Priėmė
21 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „INTERAKTYVIŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR PRIEINAMUMAS“ IR BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Elona Jurkevičienė

Priėmė
22 DĖL KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO PRISKYRIMO I MUZIEJŲ, PARODŲ RŪMŲ (CENTRŲ) GRUPEI Narūnas Lendraitis

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška