Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 34
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-09-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-09-25 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
5 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
6 DĖL GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO TERITORIJOS, RIBOJAMOS JŪRININKŲ PR., ŠILUTĖS PL., SMILTELĖS G. IR LIUBEKO G., DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Marijus Mockus

Priėmė
7 DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠILUTĖS PL. 81, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Marijus Mockus

Priėmė
8 DĖL ŽEMĖS SKLYPO SKINIJOS G. 1, KLAIPĖDOJE, BEI JO GRETIMYBIŲ DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Marijus Mockus

Priėmė
9 DĖL ŽEMĖS SKLYPO BUVUSIAME PAUPIŲ KAIME, KLAIPĖDOJE (KAD. NR. 2101/0036:162), DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Marijus Mockus

Priėmė
10 DĖL ŽEMĖS SKLYPO BUV. TAURALAUKIO K., KLAIPĖDOJE (KAD. NR. 2101/0039:379), DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Marijus Mockus

Priėmė
11 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO Gediminas Pocius

Priėmė su pataisa
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
13 DĖL APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
14 DĖL MOTERIMS IR MOTERIMS SU VAIKAIS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE, PREKYBOS ŽMONĖMIS, PROSTITUCIJOS, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
15 DĖL ANDRIAUS MARTAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Priėmė
16 DĖL ISAKO RIULFO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Priėmė
17 DĖL KALĖDINIŲ IR NAUJAMETINIŲ RENGINIŲ PROGRAMOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė su pataisa
18 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS UOSTO KELEIVIŲ TERMINALO LIKVIDAVIMO Dalia Pleskovienė

Priėmė su pataisa
19 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PASTATO, ADRESU TAIKOS PR. 76, ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Priėmė
20 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) PATALPAS Andrius Kačalinas

Priėmė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-24 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS Violeta Gembutienė

Priėmė
22 DĖL KAINOS UŽ VIEŠAJAM VANDENS TIEKIMUI REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMĄSI NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO Violeta Gembutienė

Priėmė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-80 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2012–2014 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Priėmė
24 DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS MIESTO SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMO TARNYBAI VYKDYTI FIZINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMO VEIKLĄ IR ŠIOS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO KAINOS NUSTATYMO Irena Šakalienė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-422 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO KLAIPĖDOS MIESTE TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Zita Žižytė

Priėmė
26 DĖL KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ TAISYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
27 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
28 DĖL PRITARIMO SUTARČIŲ PROJEKTAMS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
29 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
30 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ IR OBJEKTO IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
31 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
32 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠVYTURIO G. 2, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
33 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
34 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO Liudvikas Dūda

Priėmė su pataisa
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Priėmė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO T2-216 „DĖL KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška