Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-07-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-07-25 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS METODIKOS PATVIRTINIMO Indrė Butenienė

Priėmė
3 DĖL PRITARIMO 2007–2013 M. KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 M. ATASKAITAI Indrė Butenienė

Priėmė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-35 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Aldona Špučienė

Priėmė
6 DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI (2) Aldona Špučienė

Priėmė
7 DĖL 2013 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO Jolanta Uptienė

Priėmė su pataisa
8 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO Sabina Simonavičiūtė

Priėmė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Sabina Simonavičiūtė

Priėmė su pataisa
10 DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖS SKLYPĄ NEMUNO G. 93A, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NR. 2101/0006:83, PATEIKIMO Raimonda Gružienė

Priėmė su pataisa
11 DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS MOKYKLAS BEI ATVIRAS JAUNIMO ERDVES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Jolanta Ceplienė

Priėmė su pataisa
12 DĖL PRITARIMO 1-OJO IKI 15 METŲ IR 11-OJO IKI 17 METŲ EUROPOS SUNKIOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATŲ PROGRAMAI Mantas Bagočius

Priėmė
13 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO CENTRĄ Mantas Bagočius

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. SPENDIMO NR. T2-143 „DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Priėmė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-113 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Priėmė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-66 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Audronė Liesytė

Priėmė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Daiva Berankienė

Priėmė
18 DĖL TEISĖS AKTŲ DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRATORIŲ ATRANKOS IR JŲ SKYRIMO, PASKIRTŲ ADMINISTRATORIŲ IR BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS, DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROCESO UŽTIKRINIMO ĮGYVENDINIMO 2013–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Algis Gaižutis

Atidėjo
19 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI VALSTYBĖS PROJEKTE „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR KLAIPĖDOS RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)" Gintaras Dovidaitis

Priėmė
20 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „DANĖS ŽVEJYBOS UOSTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE“ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI Gintaras Dovidaitis

Priėmė
21 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO Laima Mažeikienė

Priėmė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO Edvardas Simokaitis

Priėmė
23 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Priėmė
24 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Edvardas Simokaitis

Priėmė
25 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Priėmė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-123 „DĖL KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO SAVININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Priėmė
27 DĖL PRITARIMO KONCESIJOS 2001 M. LIEPOS 11 D. SUTARTIES NR. 16-463 NUTRAUKIMO SUTARTIES PROJEKTUI Edvardas Simokaitis

Priėmė
28 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ Narūnas Lendraitis

Priėmė
29 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d? sprendimo Nr. T2-373 „Dėl gyvūnų laikymo Klaipėdos miesto taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Irena Šakalienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška